Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/15 - zastavěná plocha (společný dvůr) o výměře 31 m2 odděleného GP č. 1789-97/2019 z pozemku parc. č. 2168/11 v k. ú. Vršovice, Společenství vlastníků K Louži 10/829, IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10

Datum přijetí: 14.9.2020
Číslo usnesení: 18//2020
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: k projednání

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení