Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 184/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 494 m2, v  k. ú. Strašnice, vlastníkům zapsaným na LV č. 13721 v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 14.9.2020
Číslo usnesení: 18//2020
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: k projednání

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení