Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2019, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 22.6.2020
Číslo usnesení: 17/6/2020
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2019, a to bez výhrad

 

II. bere na vědomí

  1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31. 12. 2019
  2. rozdělení hospodářského výsledku roku 2019 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle přílohy č. XVIII a přílohy č. XIX předloženého materiálu
  3. finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP za rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:      P10-045161/2020

Zpět na začátek usnesení