Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/73/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na rozdělení na jednotky a prodej části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10

Datum přijetí: 22.6.2020
Číslo usnesení: 17/5/2020
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) změnu přílohy č. 2 předloženého materiálu (Předběžný seznam domů odsouhlasených usnesením ZMČ Praha 10 č. 8/73/2011 ze dne 12. 12. 2011) u pořadových čísel 131, 137, 138 a 139, dle bodu I. b) tohoto usnesení

b) vyjmutí domů Brigádníků 1819/19 a Dvouletky 1820/14, 1821/16, 1822/18, vše v k. ú. Strašnice, Praha 10, z přílohy č. 2 předloženého materiálu (Předběžný seznam domů odsouhlasených usnesením ZMČ Praha 10 č. 8/73/2011 ze dne 12. 12. 2011), dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-024789/2020

Zpět na začátek usnesení