Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 do 30. 6. 2020

Datum přijetí: 23.9.2019
Číslo usnesení: 10/18/2019
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 na období do 30. 6. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel: Mgr. Ing. Kopecký, předseda KoV

Číslo tisku:    P10-069179/2019

Zpět na začátek usnesení