Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od 11/2018 do 6/2019

Datum přijetí: 23.9.2019
Číslo usnesení: 10/17/2019
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 10 v období od 11/2018 do 6/2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Ing. Martin Kopecký, předseda kontrolního výboru

Číslo tisku:    P10-105052/2019

Zpět na začátek usnesení