Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/14/2018
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČO 272 05 703, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1.  zajistit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o správě Areálu volného času Gutovka ze dne 29. 11. 2017, schválený dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-076955/2018

Zpět na začátek usnesení