Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o.

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/13/2018
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o., se sídlem Voctářova 2449/8, 180 00 Praha 8, IČO 283 63 566, ve znění dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

 

II. ukládá

        1. Radě MČ Praha 10

                1.1. uzavřít Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o., se sídlem Voctářova 2449/8, 180 00 Praha 8, IČO 283 63 566, dle bodu I. tohoto usnesení        

                                                                                                                      

Termín: 31 8. 2018

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-058071/2018

Zpět na začátek usnesení