Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 88, stojící na pozemku parc. č. 3007/1, k. ú. Michle, ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správě městské části Praha 10

Datum přijetí: 25.7.2018
Číslo usnesení: 22/0/2018
Číslo materiálu: 13
Stav materiálu: neschvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zpět na začátek usnesení