Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 74/1 o výměře cca 87 m2 v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/29/2018
Číslo materiálu: 28
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 74/1 o výměře cca 87 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú. Vršovice

 

II.  ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. informovat odbor evidence majetku MHMP o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-024964/2018

 

Zpět na začátek usnesení