Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/1/2018
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10

 

paní Renaty M A L É

      

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

Předkladatel: JUDr. Ledl, předseda NaV

Číslo tisku:    P10-021472/2018

Zpět na začátek usnesení