Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/5/2018
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. souhlasí

s návrhem zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění dle upravené přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Zoufalíkovi, uvolněnému členu RMČ

1.1. zaslat kompletní znění zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu a jeho projednání dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy

Termín: 27. 7. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-057556/2018

Zpět na začátek usnesení