Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření smlouvy o výstavbě v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ulice Bulharská č. o. 6, Praha 10

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/18/2018
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ulice Bulharská č. o. 6, Praha 10, se společností Sunset Trading, s. r. o., IČO 024 16 280, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1, ve znění dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít Smlouvu o výstavbě v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ulice Bulharská č. o. 6, Praha 10, se společností Sunset Trading, s. r. o., IČO 024 16 280, se sídlem Rybná  716/24, Staré Město 110 00 Praha 1, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení        

                                                                                                                      

                                                                                              Termín: 31. 3. 2018

      

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:      P10-118969/2017

Zpět na začátek usnesení