Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc

Datum přijetí: 12.3.2018
Číslo usnesení: 20/3/2018
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. stanovuje
  1.  svým neuvolněným členům za výkon funkce:
  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci místostarosta ve výši 46 317  Kč
  2. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 10 293  Kč
  3. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady, zvláštního orgánu ve výši 5 146 Kč
  4. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady, zvláštního orgánu ve výši 4 289  Kč
  5. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena zastupitelstva ve výši 2 573  Kč

 

  1. v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 10 odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu, přičemž do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce

 

vše s účinností od 1. 4. 2018

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:     P10-022742/2018

 

Zpět na začátek usnesení