Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

ke zprávě o veřejném pořádku na území MČ Praha 10

Datum přijetí: 1.2.2018
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 31

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

statistický přehled činnosti strážníků OŘ MP Praha 10 za období od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, místostarosta

Anotace:         policie-bezpečnost

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Lojda, místostarosta

Číslo tisku:      P10-009674/2018

 

Zpět na začátek usnesení