Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

ke Zprávě o vyúčtování neinvestičního grantu poskytnutého z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 v sociální oblasti pro grantové řízení Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

Datum přijetí: 18.1.2018
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: 29

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

bere na vědomí

Zprávu o vyúčtování neinvestičního grantu z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 v sociální oblasti pro grantové řízení Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1.    podepsat Zprávu o vyúčtování neinvestičního grantu poskytnutého z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 v sociální oblasti pro grantové řízení Podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

 

Termín: 25. 1. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Anotace:         granty - fondy EU; sociální oblast

Provede:         Ing. Novák, starosta

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-006847/2018

Zpět na začátek usnesení