Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/3/2017
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, hasičská stanice č. 5 v celkové hodnotě 310 000 Kč, včetně DPH, skládajícího se z 10 ks komunikačních jednotek Drager, včetně příslušenství v hodnotě 150 000 Kč, včetně DPH, 2 ks vysoušečů obleků ROS K/5 v hodnotě 40 000 Kč, včetně DPH, 1 ks vysoušeče obuvi ROS 09 v hodnotě 20 000 Kč, včetně DPH a běžecký pás SPIRIT CT 800 v hodnotě 100 000 Kč, včetně DPH

 

  1. snížení rozpočtu 0010 - Pokladní správa

ORJ 1010, § 6409, pol. 5901 - Nespecifikovaná rezerva neinvestiční

                                   -310 tis. Kč

 

  1. zvýšení rozpočtu 0091 - Vnitřní správa

ORJ 0791, § 5311, pol. 5194 - Věcné dary

                                                                                                    +310 tis. Kč

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. b) a c) tohoto usnesení

                                                                                   Termín: 14. 11. 2017

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

1.2. zajistit realizaci bodu I. a) tohoto usnesení

 

                                                                                        Termín: 30. 11. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-082318/2017

Zpět na začátek usnesení