Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/2/2017
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. poskytnutí finančních prostředků na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10, ke zkvalitnění výkonu služby a stabilizaci personální situace v roce 2017 z rozpočtu městské části Praha 10, v celkové výši 400 000 Kč prostřednictvím rozpočtu hlavního města Prahy

 

  1. snížení rozpočtu 0010 - Pokladní správa

ORJ 1010, § 6409, pol. 5901 - Nespecifikovaná rezerva neinvestiční

                                   -400 tis. Kč

  1. zvýšení rozpočtu 0091 – Vnitřní správa

ORJ 0791, § 5311, pol. 5339 - Neinvestiční transfery cizím PO

                                                                                                    +400 tis. Kč

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. b) a c) tohoto usnesení

 

                                                                                   Termín: 14. 10. 2017

 

1.2. zajistit realizaci bodu I. a) tohoto usnesení

 

                                                                                          Termín: 30. 11. 2017

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Bc. Lojda, zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-082317/2017

Zpět na začátek usnesení