Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Vršovice

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/26/2017
Číslo materiálu: 21.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků:

parc. č. 111/3 o výměře 151 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 952/1 o výměře 522 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1300/3 o výměře 325 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1301/9 o výměře 1295 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1310/2 o výměře 412 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1326/1 o výměře 1331 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1329/1 o výměře 553 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1335/3 o výměře 567 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1483/3 o výměře 170 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1484/3 o výměře 1 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1499/2 o výměře 567 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1499/4 o výměře 54 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1502/6 o výměře 58 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1615/9 o výměře 5 m2, ostatní plocha, manipulační plocha

parc. č. 1615/10 o výměře 6 m2, ostatní plocha, manipulační plocha

parc. č. 1620/2 o výměře 10 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1621/22 o výměře 4 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1622/1 o výměře 24 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 1623/16 o výměře 35 m2, ostatní plocha, manipulační plocha

parc. č. 1623/18 o výměře 31 m2, ostatní plocha, zeleň

- 2 -

 

 

parc. č. 1658/4 o výměře 323 m2, ostatní plocha, zeleň

část parc. č. 2070/3 o výměře cca 106 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

část parc. č. 2070/10 o výměře cca 602 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

část parc. č. 2072/5 o výměře cca 870 m2, ostatní plocha, jiná plocha

část parc. č. 2073 o výměře cca 950 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

parc. č. 2083/1 o výměře 528 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

parc. č. 2084/1 o výměře 289 m2, ostatní plocha, jiná plocha

parc. č. 2099/2 o výměře 965 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 2099/3 o výměře 2720 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 2258/2 o výměře 1224 m2, ostatní plocha, zeleň

parc. č. 2258/3 o výměře 4 m2, ostatní plocha, zeleň

část parc. č. 2259 o výměře cca 485 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

parc. č. 2260 o výměře 317 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

část parc. č. 2261 o výměře cca 279 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

část parc. č. 2262 o výměře cca 362 m2, ostatní plocha, zeleň

část parc. č. 2264 o výměře cca 464 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

část parc. č. 2297/1 o výměře cca 356 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

část parc. č. 2223 o  výměře cca 11 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

část parc. č. 2477 o výměře cca 1604 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace

 

vše v k. ú. Vršovice

 

 

II.  ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího OŽD, k informování odboru evidence majetku MHMP o usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 27. 8. 2017

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-027779/2017

Zpět na začátek usnesení