Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/38/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 568, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 34, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/7/2017
Číslo materiálu: 6.2

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/38/2013 ze dne 29. 4. 2013 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 568, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 34, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemku, a to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle tabulky;

 

Kupující

Narozen(a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

xxxxx

xxxxx

568/01

617 580,-

xxxxx

xxxxx

568/04

274 626,-

xxxxx

xxxxx

568/05

839 646,-

xxxxx

xxxxx

568/03

1 001 794,-

xxxxx

xxxxx

568/02

888 790,-

 

 

 

- 2 -

 

 

xxxxx

xxxxx

568/08

580 788,-

xxxxx

xxxxx

568/07

986 420,-

xxxxx

xxxxx

-

-

xxxxx

xxxxx

568/06

873 810,-

xxxxx

xxxxx

-

-

xxxxx

xxxxx

568/13

587 358,-

xxxxx

xxxxx

568/11

986 420,-

xxxxx

xxxxx

568/10

888 790,-

xxxxx

xxxxx

-

-

xxxxx

xxxxx

568/16

580 788,-

xxxxx

xxxxx

-

-

xxxxx

xxxxx

568/15

974 988,-

xxxxx

xxxxx

568/14

873 810,-

xxxxx

xxxxx

-

-

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-006067/2017

Zpět na začátek usnesení