Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/17/2016, 10/18/2016 a 10/19/2016 ze dne 1. 6. 2016

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/5/2017
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. změnu termínu stanoveného v bodě II./1.1. usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/17/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“ na Kontrolní termín
  2. změnu termínu stanoveného v bodě II./1.1. usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/18/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ na Kontrolní termín
  3. změnu termínu stanoveného v bodě II./1.1. usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/19/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ na Kontrolní termín

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.      informovat Zastupitelstvo MČ Praha 10 o průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“

 

Kontrolní termín: 30. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-012583/2017

Zpět na začátek usnesení