Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/2/2017
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) Rozpočet příjmů MČ Praha 10 na rok 2017 v celkové výši 928 064 tis. Kč;

b) Rozpočet výdajů MČ Praha 10 na rok 2017 v celkové výši 1 312 061 tis. Kč;

c)  Financování – převod nevyčerpaných finančních prostředků MČ Praha 10 z roku 2016 do roku 2017 v celkové výši 383 997 tis. Kč;

d) Limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2017 v objemu 154 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 16 650 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2017 je 399;

e)  Limit prostředků na platy zaměstnanců LDN Vršovice, Praha 10 pro rok 2017 v objemu 33 350 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 600 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2017 je 86;

f)  Limit prostředků na platy zaměstnanců CSOP Praha 10 pro rok 2017 v objemu
76 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 650 tis. Kč;

Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2017 je 242;

g)  Limit prostředků na platy zaměstnanců KD Barikádníků, Praha 10 pro rok 2017 v objemu 2 510 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 10 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2017 je 9,25;

h) Plán zdaňované činnosti na rok 2017 dle přílohy č. V předloženého materiálu.

 

 

- 2 -

 

 

II. zmocňuje

ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2017 ve smyslu Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., v jednotlivých případech do výše Kč 15 000 000 Kč (s výjimkou navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10) a k provádění změn plánu zdaňované činnosti na r. 2017

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.    ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2017, 30. 6. 2017, 30. 9. 2017 a 31. 12. 2017, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha  10 v rámci zmocnění

Termín: 30. 6. 2017

30. 9. 2017

31. 12. 2017

30. 6. 2018

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-009440/2017

Zpět na začátek usnesení