Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

ke zprávě o bezpečnostní situaci na území Obvodního ředitelství Policie ČR Praha IV, oblast MČ Praha 10

Datum přijetí: 19.1.2017
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: 19

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

zprávu o bezpečnostní situaci na území Obvodního ředitelství Policie ČR Praha IV, oblast MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Bc. Lojda, zást. starosty

Anotace:         policie-bezpečnost

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Lojda, zást. starosty

Číslo tisku:      P10-006114/2017

Zpět na začátek usnesení