Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu zmocnění RMČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2016

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/9/2016
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na změnu zmocnění RMČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2016

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

usnesení ZMČ č. 8/4/2016 ze dne 30. 3. 2016 v bodě II.

 

II. zmocňuje

ve smyslu Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1), písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2016 ve smyslu Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v jednotlivých případech do výše Kč 15 000 000,- (s výjimkou navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10) a k provádění změn plánu zdaňované činnosti na r. 2016

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. řídit se novými schválenými limity k provádění rozpočtových opatření na rok 2016

 

Termín: průběžně

Kontrolní termín: 31. 11. 2016

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-088949/2016

Zpět na začátek usnesení