Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 5. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2016, včetně rekapitulace výsledků soutěže za rok 2015

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/22/2016
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 5. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2016, včetně rekapitulace výsledků soutěže za rok 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování a uzavření veřejnoprávních smluv s vybranými subjekty – na podpořené projekty dle schválené vzorové Smlouvy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Termín: 15. 7. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-061542/2016

 

Zpět na začátek usnesení