Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 3302/2 v k. ú. Vinohrady

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/16/2016
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)  prodej pozemku parc. č. 3302/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vinohrady, panu *******, za celkovou kupní cenu ve výši 103.235,- Kč

 

b)*******, za celkovou kupní cenu 103.235,- Kč

 

II. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání kupní smlouvy na prodej pozemků dle bode I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

 Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:     P10-060399/2016

Zpět na začátek usnesení