Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu členů Výboru pro kulturu a památky (VKP) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/8/2016
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

v souladu s § 77 odst. 2 a § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění do funkce člena VKP Zastupitelstva městské části Praha 10

 

Mgr. Bohumila Zoufalíka, NPP10-HPLD

Kateřinu Peštovou, ČSSD

Ing. Viktora Lojíka, TOP 09

Mgr. Ivanu Cabrnochovou, SZ

Ing. Martina Moravce, koalice VLASTA

Jaroslava Štěpánka, MBA, ANO 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-061777/2016

P10-063143/2016

Zpět na začátek usnesení