Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu člena Výboru zdravotního a sociálního (VZS) Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/7/2016
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Ondřeje Počarovského (TOP 09) na funkci člena VSZ ke dni 7. 6. 2016

 

II. volí

v souladu s § 77 odst. 2 a § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění do funkce člena VSZ Zastupitelstva městské části Praha 10

 

Bc. Radka Lojdu (TOP 09)

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-061771/2016

Zpět na začátek usnesení