Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodloužení termínu předložení Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/47/2016
Číslo materiálu: 29
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

prodloužení termínu stanoveného usnesením ZMČ Praha 10 č. 20/2/2013 ze dne 16. 12. 2013 v bodě II. / 1. 2. do 30. 6. 2016

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Lešenarová, členka ZMČ

Číslo tisku:     P10-009800/2016

Zpět na začátek usnesení