Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 806/340, parc. č. 806/342, parc. č. 806/466, parc. č. 806/563, parc. č. 806/564, parc. č. 806/628, parc. č. 806/734, parc. č. 806/740, parc. č. 806/757, parc. č. 806/775, parc. č. 806/895, id 1/8 pozemku parc. č. 806/896, vše v k. ú. Malešice

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/46/2016
Číslo materiálu: 28
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků:

parc. č. 806/340 o výměře 686 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 806/342 o výměře 716 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 806/466 o výměře 33 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 806/563 o výměře 758 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 806/564 o výměře 42 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 806/628 o výměře 25 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 806/734 o výměře 146 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 806/740 o výměře 212 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 806/757 o výměře 150 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 806/775 o výměře 1093 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 806/895 o výměře 13 m2, ostatní plocha, zeleň,

id 1/8 pozemku parc. č. 806/896 o výměře 528 m2, ostatní plocha, zeleň,

vše v k. ú. Malešice

 

 

- 2 -

 

II.  ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího OŽD, informovat odbor evidence, správy a využití majetku MHMP o usnesení městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 6. 6. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-022457/2016

Zpět na začátek usnesení