Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k realizaci procesu participativní rozpočet MČ Praha 10 – projekt Moje stopa

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/22/2016
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/22/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

k realizaci procesu participativní rozpočet MČ Praha 10 – projekt Moje stopa

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

a) výsledky hlasování v projektu Moje stopa – participativní rozpočet MČ Praha 10 v roce 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) hodnotící zprávu společnosti Agora CE, o. p. s.

 

II. souhlasí

a) s vyhlášením druhého ročníku projektu Moje stopa dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 předloženého materiálu

 

b) s aktualizací pravidel pro podávání návrhů dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Mgr. Zoufalíkovi, uvolněnému členu RMČ

1.1. informovat ZMČ Praha 10 o postupu v realizaci druhého ročníku projektu Moje stopa

                                                                                                                                 Termín: 30. 9. 2016

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-038009/2016

Zpět na začátek usnesení