Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na rozšíření počtu členů Finančního výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV)

Datum přijetí: 30.3.2016
Číslo usnesení: 8/3/2016
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 8/3/2016

ze dne 30. 3. 2016

k návrhu na rozšíření počtu členů Finančního výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV)

I.  stanovuje

počet členů Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na 9

II. volí

v souladu s § 77 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění do funkce člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

JUDr. Radmilu Kleslovou (ANO 2011)

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      ---

Zpět na začátek usnesení