Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu člena Výboru sportovního Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 30.3.2016
Číslo usnesení: 8/1/2016
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

rezignaci pana Mgr. Milana Mračka na funkci člena Výboru sportovního ZMČ ke dni 26. 2. 2016

 

II. volí

v souladu s § 77 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění do funkce člena Výboru sportovního Zastupitelstva městské části Praha 10

 

 

Ing. Martina Moravce (Koalice Vlasta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-029968/2016

Zpět na začátek usnesení