Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/34/2016
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

     s účinností od 14. 1. 2016

 

a)pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena zastupitelstva ve výši 1.897,- Kč

Pozn.: částka 1.897,- Kč je složena z částky 1 194,- Kč (za výkon funkce člena zastupitelstva) + 703,- Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

b)pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 5.575,- Kč

Pozn : částka 5.575,- Kč je složena z částky 4.872,- Kč (za výkon funkce člena rady) + 703,- Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

c)pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 4.189,-Kč

Pozn.: částka 4.189,- Kč je složena z částky 3 486,- Kč (za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady) + 703,- Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

d)pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 3.869,- Kč

Pozn.: částka 3 869,- Kč je složena z částky 3.166,- Kč (za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu + 703,- Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:     P10-128432/2015

Zpět na začátek usnesení