Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru na restrukturalizaci údržby veřejné zeleně a zabezpečení čistoty veřejných prostor na území městské části Praha 10 a její zefektivnění

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/31/2016
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

se záměrem na restrukturalizaci údržby zeleně a zabezpečení čistoty veřejných prostor na území městské části Praha 10 a její zefektivnění dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit právní a technickou přípravu záměru odsouhlaseného dle bodu I. tohoto  usnesení ve smyslu důvodové zprávy předloženého materiálu

 

                                                               Termín: 29. 2. 2016

                                                                                                                             

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-121386/2015

Zpět na začátek usnesení