Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na úpravu závazného limitu stanoveného Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu pro rok 2015

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/30/2016
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

úpravu závazných limitů stanovených Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu pro rok 2015 takto:

- limit prostředků na platy zaměstnanců LDN Vršovice, p. o., je stanoven pro rok 2015 v objemu 28 500 tis. Kč,

- limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 2 500 tis. Kč,

- maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2015 je 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:     P10-110006/2015

Zpět na začátek usnesení