Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 MČ Praha 10

Datum přijetí: 14.1.2016
Číslo usnesení: 7/4/2016
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10 na rok 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ivana  C a b r n o c h o v á

uvolněná členka RMČ

- 2 -

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-116989/2015      

Zpět na začátek usnesení