Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/31/2015
Číslo materiálu: 23
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

Zřizovací listinu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Sámova 7 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. JUDr. Kleslové, starostce

1.1. podepsat Zřizovací listinu Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Sámova 7 dle bodu I. tohoto usnesení

            

Termín: 31. 10. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Lešenarová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:     P10-082425/2015

Zpět na začátek usnesení