Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2836/1 a parc. č. 2836/4 v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/25/2015
Číslo materiálu: 15
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků:

 

parc. č. 2836/1 o výměře 369 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2836/4 o výměře 151 m2, ostatní plocha, zeleň,

vše v k. ú. Strašnice

 

II. ukládá

  1.   Radě MČ Praha 10

1.1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje, informovat odbor evidence, správy a využití majetku MHMP o usnesení městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 22. 7. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-031646/2015

Zpět na začátek usnesení