Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/16/2015
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. schvaluje
  1. odstoupení od prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23 s oprávněným nájemcem panem *******, trvale bytem Praha 10, Nad Vodovodem 595/23

b)  prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23, vítěznému uchazeči výběrového řízení s elektronickou aukcí společnosti Central Europe Holding, a. s., IČ 615 37 659, se sídlem Ústí na Labem, Moskevská 1351/5, za kupní cenu ve výši 15 200 000 Kč a to na základě „Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů nebo ateliérů“

 

 

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

         1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit odstoupení od prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23 s oprávněným nájemcem panem ********, trvale bytem Praha 10, Nad Vodovodem 595/23

Termín: 30. 6. 2015

 

1.2. zajistit vypracování návrhu kupní smlouvy o prodeji nemovitosti – domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23, dle bodu II. b) tohoto usnesení a projednat ji s vítězným uchazečem

Termín: 31. 7. 2015

 

  1. uzavřít kupní smlouvu o prodeji nemovitosti – domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23, dle bodu II. b) tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

Předkladatel: doc Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-056404/2015

Zpět na začátek usnesení