Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zřízení ad hoc Komise pro udělování čestného občanství

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/8/2015
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na zřízení Výboru pro udělování čestného občanství (VČO)

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  zřizuje

ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Výbor pro udělování čestného občanství (VČO) s předsedou - členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn

 

II. stanovuje

počet členů Výboru pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 na 9

 

III. volí

 a) předsedu Výboru pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10
   

JUDr. PhDr. Oldřicha Choděru (ODS)

 

          b) členy Výboru pro udělování čestného občanství:

 

pí Jiřinu Vondrákovou  (ČSSD)

Bc. Markétu Petrovou  (NPP10-HZLD)

Ing. Zdeňka Vávru, PhD.  (SZ)

Mgr. Terezu Hauffenovou, MBA  (ANO 2011)

Ing. Janu Čunátovou  (KSČM)

p. Karla Duchka  (Koalice VLASTA)

Ing. Jana Šnajdra  (TOP09)

p. Michala Ezechela (ÚMČ Praha 10)

- 2 -

 

 

 

         c) tajemníka Výboru pro udělování čestného občanství 

 

Mgr. Zdeňku Janků, pověřenou vedením OKP ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Kleslová, starostka

Číslo tisku:     P10-042009/2015

Zpět na začátek usnesení