Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2015

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/42/2015
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

předložený materiál Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2015

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Čunátová, předsedkyně KoV

Číslo tisku:    P10-028876/2015

Zpět na začátek usnesení