Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o projednávání přestupků proti zákonu o místním referendu

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/41/2015
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o projednávání přestupků proti zákonu o místním referendu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník ÚMČ

Číslo tisku:     P10-019976/2015

Zpět na začátek usnesení