Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/2/2015
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

k návrhu na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  volí

v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v platném znění, přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10:

   

1. HAMERNÍKOVÁ  Blanka

2. JANSTA  Jiří, Ing.

3. KOPICOVÁ  Eliška, JUDr.

4. LUDVÍK  Pavel, Ing.

5. MIHALUSOVÁ  Jiřina

6. PANUŠKOVÁ  Hana

7. POKORNÁ  Dáša

8. ŘEČNÍK  Vilém

9. SLEZÁK  Zdeněk

          10. ŠEDIVÁ  Jana, Ing.

          11. ŠTĚRBOVÁ  Emilie

          12. URBANOVÁ  Anna

          13. ZEMANOVÁ  Jana         

         

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Kleslová, starostka

Číslo tisku:    P10-024735/2015

 

Zpět na začátek usnesení