Zápisy a stenozáznamy ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

Zveřejněna je upravená verze dokumentů, aby podle předpisů upravujících ochranu osobních údajů nedošlo k zásahům do práva na ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob. Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Zápisy

Zápisy ze zasedání ZMČ ve volebním období 2022–2026
Přijatá usnesení, která jsou součástí zápisu, viz Usnesení.

zápis z 2. ZMČ, konaného ve dnech 30.-31.1.2023 (PDF 991 kB)

zápis z ustavujícího ZMČ, konaného ve dnech 10.-11.11.2022 (PDF, 977 kB)

 

Stenografické záznamy

Stenozáznamy ze zasedání ZMČ ve volebním období 2022–2026

 

Archiv