Vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva městské části Praha 10

Kdo může vystoupit na zasedání zastupitelstva? 

Pokud jste plnoletým občanem České republiky (nebo cizincem) a jste přihlášeni k trvalému pobytu na území městské části Praha 10 (prokazujete platným občanským průkazem)

či

jste fyzická osoba a vlastníte nemovitost na území městské části Praha 10 (prokazujete platným občanským průkazem a výpisem z katastru nemovitostí ne starším než 3 měsíce).

 

Kdy můžete na zasedání zastupitelstva vystoupit?

A) Můžete se zúčastnit projednávání schváleného bodu programu v tzv. rozpravě, kde prezentujete své stanovisko k projednávané záležitosti. Obsah Vašeho příspěvku se musí týkat bodu programu.

Jak na to.

Přihlášku do rozpravy podáváte v předsálí jednacího sálu kdykoliv během jednání, nejpozději na konci bodu, který předchází tomu, k němuž chcete mluvit. Prostor pro vystoupení občanů je dán před vystoupením zastupitelů. Občané tak nechají veřejně zaznít argumenty/protiargumenty k plánovanému usnesení (návrhy usnesení jsou v předstihu zveřejněny na webu městské části).

K jednomu bodu programu můžete mít 1 příspěvek, časový limit pro Váš příspěvek je 4 minuty.

 

B) Můžete také požadovat projednání vlastní záležitosti. V tomto případě ale zastupitelstvo musí odhlasovat zařazení této záležitosti jako nový bod programu jednání.

Jak na to:

V předsálí jednacího sálu podáte přihlášku do rozpravy k bodu „schválení programu“ (pozor, tento bod přichází na řadu na samém začátku jednání) a v ní jasně formulujete znění nově navrhovaného bodu programu. Poté zastupitelstvo hlasováním rozhodne, zda bude o Vaší záležitosti jednat či nikoli (zda bod zařadí či nezařadí na program jednání).

Pokud zastupitelstvo vysloví nesouhlas (záležitost nebude zařazena na program jednání), projednávání Vaší záležitosti je u konce.

Pokud zastupitelstvo vysloví souhlas (záležitost bude zařazena do programu jednání), dostanete v rámci bodu prostor pro to, abyste mohli zastupitelstvu vysvětlit, o co se Vám jedná a k jakému závěru by mělo zastupitelstvo dospět. Jelikož ale občan nemá právo podávat návrhy k hlasování, musí si Váš návrh (před hlasováním o programu jednání) osvojit některý ze zastupitelů (právo předkládat návrhy zastupitelstvu mají jeho členové, rada a výbory). Nedoporučujeme tuto možnost využívat příliš často, jednodušší pro Vás je vyjádřit se k jakémukoliv tématu v bodě „Vystoupení občanů“ (viz bod C dále).

 

C) Můžete vystoupit v bodě „Vystoupení občanů“, který je obligatorní součástí programu jednání s pevně stanoveným časem zahájení v 17:00 hodin. Na své případné dotazy dostanete buď okamžitou, nebo písemnou odpověď, případně můžete sami požádat o odpověď písemnou (musí být vyřízena do 30 dnů).

Jak na to:

V předsálí jednacího sálu podáte přihlášku do bodu „Vystoupení občanů“, a to nejpozději do 16:30 hodin. Počet Vašich vystoupení je omezen na dvě, můžete tedy odevzdat maximálně 2 přihlášky. Každé Vaše vystoupení může trvat nejdéle 6 minut.

Pořadí vystoupení občanů je určeno časem podání přihlášky, při počtu přihlášených občanů 6 a více losem. Začátek bodu „Vystoupení občanů“ je pevný, a to 17:00 hodin (1. den jednání zastupitelstva).

 

Mohlo by Vás ještě zajímat

Kapacita zasedacího sálu je podle technických norem požární a hygienické bezpečnosti staveb omezena. Přímý přenos jednání můžete (kromě on-line přenosu na webu městské části) sledovat na velkoplošné obrazovce v předsálí jednacího sálu. Přenos informací do a z jednacího sálu je zajištěn.

K vystoupení Vás jmenovitě vyzve předsedající schůze.

Pokud Vás předsedající schůze k vystoupení vyzve a nereagujete, ztrácíte slovo.

Hovořit je možné pouze na mikrofon u řečnického pultu.

Na uplynutí časového limitu Vašeho vystoupení Vás upozorní akustický signál.

Závěrem si Vás dovolujeme upozornit na zákaz rušení jednání a používání mobilního telefonu v jednacím sále.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10