Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 4919      nové hledání >>>
Strana 1 z 99První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
10.9.2019 725 15 k informaci o organizačním zajištění 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 plánovaném na 23. 9. 2019 Rada
10.9.2019 724 15 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Rada
10.9.2019 723 15 k návrhu na vyhlášení podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku Distribuce měsíčníku „Praha 10“ Rada
10.9.2019 722 15 k návrhu na projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2018, schválení účetní závěrky a rozdělení dosaženého hospodářského výsledku Rada
10.9.2019 721 15 k návrhu na zplnomocnění k obchodování s elektřinou a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno Rada
10.9.2019 720 15 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
10.9.2019 719 15 k návrhu na vrácení 90 % uhrazených plateb nájemného a s tím souvisejících nákladů za pronájem nebytového prostoru č. 502 na adrese Litevská 1282/1 v k. ú. Vršovice Rada
10.9.2019 718 15 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
10.9.2019 717 15 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 3017/52, k. ú. Michle, který je ve správě městské části Praha 10 Rada
10.9.2019 716 15 k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 4389/14, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 Rada
10.9.2019 715 15 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby se společností Pražská vodohospodářská společnost, a. s. u akce: „Obnova vodovodních řadů, lokalita Sedmidomky a okolí, Praha 10, č. akce 1/4/P37/00“ Rada
10.9.2019 714 15 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
10.9.2019 713 15 k návrhu na prodloužení termínu podpisu smlouvy na realizaci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, K Botiči, Praha 10“ Rada
10.9.2019 712 15 k návrhu na spolupráci se společností Pražská energetika, a. s., v oblasti elektromobility na území Prahy 10 Rada
10.9.2019 711 15 k návrhu záměru na zpracování projektové dokumentace železniční zastávky DEPO Hostivař Rada
10.9.2019 710 15 k návrhu na prodej dvou částí pozemku „a“ a „b“ dle geometrického plánu
č. 4359-162/2018 ze dne 14. 12. 2018, jedna část pozemku o výměře 27 m2
a druhá část pozemku o výměře 20 m2, obě části vzniklé oddělením z pozemku
parc. č. 2838/82, ostatní plocha/zeleň, v k. ú. Strašnice
Rada
10.9.2019 709 15 k návrhu Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy Rada
10.9.2019 708 15 ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2019 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
10.9.2019 707 15 k návrhu na mezipoložkový přesun rozpočtu v odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2019 Rada
10.9.2019 706 15 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
10.9.2019 705 15 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
10.9.2019 704 15 k návrhu na přidělení bytové jednotky v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
10.9.2019 703 15 k návrhu na schválení úpravy výše nájemného v Domě spokojeného žití Sámova, Praha 10 Rada
10.9.2019 702 15 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
10.9.2019 701 15 k návrhu na jmenování členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníků k veřejným zakázkám „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ a „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ Rada
10.9.2019 700 15 ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 Rada
10.9.2019 699 15 k návrhu na čerpání finančních prostředků z fondu investic u Základní školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 Rada
10.9.2019 698 15 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Vladivostocká 8/1034 Rada
10.9.2019 697 15 k návrhu na nový platový výměr ředitelky základní školy Rada
10.9.2019 696 15 k návrhu na souhlas s vyplácením náborového příspěvku pro učitele nového pracoviště Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2101 v ulici Nad Vodovodem Rada
10.9.2019 695 15 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2084) Rada
10.9.2019 694 15 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství pro Operační program Praha - pól růstu Rada
10.9.2019 693 15 k návrhu na jmenování členů podpůrné komise pro vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako „kreativní prostor“, „kulturně společenské centrum“ a „prostor pro kulturní rozvoj Vršovic“ Rada
10.9.2019 692 15 k návrhu na schválení záměru vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci Mobiliáře dětských hřišť a Opravu oplocení dětských hřišť Rada
10.9.2019 691 15 k návrhu záměru fúze společnosti PRAHA 10 - Služby, a. s., sloučením se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
10.9.2019 690 15 k návrhu zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 580 ze dne 30. 7. 2019 Rada
10.9.2019 689 15 k návrhu na rozšíření výměry nebytového prostoru o společnou část domu Rada
10.9.2019 688 15 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru Rada
10.9.2019 687 15 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
10.9.2019 686 15 k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
10.9.2019 685 15 k návrhu na poskytnutí menšího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
10.9.2019 684 15 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzických osob Rada
10.9.2019 683 15 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví právnické osoby Rada
10.9.2019 682 15 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku, zastavěného zděnou garáží ve vlastnictví fyzické osoby Rada
10.9.2019 681 15 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 3160, o výměře 148,0 m², k. ú. Strašnice Rada
10.9.2019 680 15 k návrhu na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/2/2019 ze dne 25. 2. 2019 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Rada
10.9.2019 679 15 k návrhu na mezipoložkový přesun finančních prostředků v oblasti neinvestičních výdajů - odvětví 0051 - Sociální věci - vratka části finančních prostředků z příspěvku na výkon pěstounské péče (RO 2095) Rada
10.9.2019 678 15 k informaci o průběhu zpracování „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030“ a prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 5/11/2019 Rada
10.9.2019 677 15 k návrhu k uzavření Smlouvy o dílo „Zpracování hodnocení vlivu koncepce s názvem Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030 na životní prostředí a lidské zdraví (SEA)“ s Českou zemědělskou univerzitou v Praze Rada
10.9.2019 676 15 k návrhu na mezipoložkový přesun v odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
Strana 1 z 99První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10