Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 6837      nové hledání >>>
Strana 1 z 137První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
8.6.2021 476 7 k návrhu na změnu jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
8.6.2021 475 7 k návrhu na změnu jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
8.6.2021 474 7 k návrhu na opravu usnesení č. 412 ze dne 1. 6. 2021 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA KANALIZACE, VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ a VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI v OBJEKTU ZŠ BŘEČŤANOVÁ“ Rada
8.6.2021 473 7 k návrhu na uzavření Smlouvy o dodávce vody č. 34087764/1 - park Rybalkova Rada
8.6.2021 472 7 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení s názvem „Provozovatel tržního místa v Malešickém parku, Praha 10“ Rada
8.6.2021 471 7 k návrhu na využití předkupního práva k nouzové stavbě č. e. 418, stojící na pozemku parc. č. 3007/67, k. ú. Michle Rada
8.6.2021 470 7 k návrhu záměru na prodej části pozemku parc. č. 126/1 - ostatní plocha, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
8.6.2021 469 7 k návrhu na zrušení podlimitního zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v užším řízení s názvem „Energetická úspora objektu ZŠ Olešská“ dle § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb. Rada
8.6.2021 468 7 k návrhu žádosti o prodloužení termínů stanovených veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci Rada
8.6.2021 467 7 k informaci o učiněných opatřeních MČ Praha 10 v souvislosti s pandemií COVID-19 Rada
8.6.2021 466 7 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ TĚLOCVIČEN ZŠ EDEN ul. Vladivostocká č. p. 1035/6, Praha 10 - Vršovice“ Rada
8.6.2021 465 7 k návrhu k účasti na mimořádné a řádné valné hromadě společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Rada
8.6.2021 464 7 k návrhu programu 24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
1.6.2021 463 11 k informaci o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na období 1. 6. 2021 - 31. 12. 2021 Městskou částí Praha 10 Rada
1.6.2021 462 11 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
1.6.2021 461 11 k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10 Rada
1.6.2021 459 11 k informaci o vzdání se funkce vedoucího Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 Rada
1.6.2021 460 11 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle zásad dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území MČ Praha 10 v roce 2021 Rada
1.6.2021 458 11 k návrhu na schválení smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci realizace projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví, podpořeného dotací z rozpočtu hlavního města Prahy Rada
1.6.2021 456 11 k návrhu na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2020, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku Rada
1.6.2021 457 11 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru občanskosprávního (OOS) ÚMČ Praha 10 Rada
1.6.2021 455 11 k návrhu na uzavření Smlouvy o spolupráci při pořádání akce Letní scéna Heroldovy sady Rada
1.6.2021 454 11 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2038) Rada
1.6.2021 453 11 k návrhu na provedení změn zřizovacích listin příspěvkových organizací ve školství a kultuře zřízených MČ Praha 10 Rada
1.6.2021 452 11 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň o výměře 145 m2, v k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
1.6.2021 450 11 k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.6.2021 451 11 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
1.6.2021 449 11 ke zprávě o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2020 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2021 Rada
1.6.2021 448 11 k hodnotící zprávě za rok 2020 o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030“ Rada
1.6.2021 447 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaného herního prvku Rada
1.6.2021 446 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaného herního prvku Rada
1.6.2021 445 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků Rada
1.6.2021 444 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaného herního prvku Rada
1.6.2021 443 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků Rada
1.6.2021 441 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Základní školy, Praha 10, Gutova 39/1987 Rada
1.6.2021 442 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u Základní školy, Praha 10, Jakutská 2/1210 Rada
1.6.2021 440 11 k návrhu na čerpání fondu investic u Základní školy Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Rada
1.6.2021 439 11 k návrhu na čerpání fondu investic u Základní školy, Praha 10, Břečťanová 6/2919 Rada
1.6.2021 437 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Tuchorazská 2a/472, příspěvková organizace Rada
1.6.2021 438 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace Rada
1.6.2021 436 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Přetlucká 51/2252 Rada
1.6.2021 435 11 k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a kulturního domu zřízených MČ Praha 10 Rada
1.6.2021 434 11 k návrhu na jmenování členů školských rad, zástupců zřizovatele, při základních školách zřizovaných městskou částí Praha 10 pro období od 18. 7. 2021 do 17. 7. 2024 Rada
1.6.2021 433 11 k návrhu na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215 Rada
1.6.2021 431 11 k návrhu na poskytnutí dotací dle výsledků soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2021 Rada
1.6.2021 432 11 k návrhu na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Nedvězská 27/2224 Rada
1.6.2021 430 11 k návrhu na schválení postupu realizace projektu participativního rozpočtu "Moje stopa ve škole" pro základní školy zřizované MČ Praha 10 a jednu pilotní střední školu Rada
1.6.2021 429 11 k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti do 18 měsíců Rada
1.6.2021 427 11 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení Rada
1.6.2021 428 11 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou Rada
Strana 1 z 137První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10