Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 6471      nové hledání >>>
Strana 1 z 130První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
16.2.2021 110 4 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti k účelu využití jako „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ Rada
16.2.2021 109 4 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů Rada
16.2.2021 108 4 k návrhu na revokaci usnesení Rady MČ Praha 10 č. 927 ze dne 3. 11. 2020 ve věci uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2769/2, parc. č. 2769/28 a parc. č. 2769/29, o celkové výměře 1 420,0 m2, k. ú. Strašnice Rada
16.2.2021 107 4 k návrhu na schválení dobrovolného příplatku mimo základní kapitál do společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
16.2.2021 106 4 k informaci o hospodaření a vizi společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
16.2.2021 104 4 ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 Rada
16.2.2021 105 4 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 967 ze dne 18. 11. 2020 Rada
16.2.2021 103 4 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku - zahrádky a pozemku zastavěného stavbou ve vlastnictví fyzické osoby Rada
16.2.2021 102 4 k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce včetně návrhu vítězných uchazečů Rada
16.2.2021 101 4 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
16.2.2021 100 4 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům z nájmů Rada
16.2.2021 98 4 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
16.2.2021 99 4 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
16.2.2021 97 4 k návrhu na schválení žádostí o prominutí sankce z důvodů porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací v dotačních programech MČ Praha 10 Rada
16.2.2021 96 4 k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 Rada
16.2.2021 95 4 k návrhu na zmocnění k provádění změn rozpisu rozpočtu Rada
16.2.2021 94 4 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášených Dotačních programů MČ Praha 10 pro rok 2021 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace Rada
16.2.2021 93 4 k návrhu nového vydání instrukce „Tvorba a zpracování rozpočtu MČ Praha 10“ Rada
16.2.2021 92 4 k návrhu na mezipoložkový přesun v rámci odvětví 0082 a 0083 - Správa majetku Rada
16.2.2021 91 4 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 668 ze dne 23. 8. 2018 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a usnesení RMČ č. 346 ze dne 14. 5. 2019 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
16.2.2021 90 4 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru dopravy (ODO) Úřadu městské části Praha 10 Rada
16.2.2021 89 4 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru kontroly a komunikace (OKK) ÚMČ Praha 10 Rada
16.2.2021 88 4 k návrhu na udělení souhlasu s přijetím daru pro MČ Praha 10 od subjektu PPF, a. s. Rada
16.2.2021 87 4 k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství Rada
16.2.2021 85 4 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 30336584/2 - ulice K Rybníčkům Rada
16.2.2021 86 4 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 30336609/2 - ulice V Olšinách Rada
16.2.2021 84 4 k návrhu nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Rada
16.2.2021 83 4 k informaci o uplatnění Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích za rok 2020 Rada
2.2.2021 82 3 k podání adresovanému RMČ a ZMČ:
Nabídka využití předkupního práva (***************, Vršovická 1395/22, 101 00 Praha 10, ze dne 27. 1. 2021)
Rada
2.2.2021 80 3 k návrhu na rozpracování usnesení 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 25. ledna 2021 Rada
2.2.2021 81 3 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 1105 ze dne 15. 12. 2020 a k návrhu na schválení vyplacení odměn vítězům jednofázové projektové výtvarné soutěže o návrh výtvarného díla k poctě Jindřicha Chalupeckého a Jiřiny Haukové Rada
2.2.2021 79 3 k návrhu na zahájení jednání o nabytí pozemků parc. č. 806/472 a parc. č. 806/473, k. ú. Malešice Rada
2.2.2021 78 3 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3002) Rada
2.2.2021 77 3 k návrhu na vyhlášení mimořádného výběrového řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích Rada
2.2.2021 76 3 k návrhu na schválení záměru na přesun mozaiky od Magdaleny Cubrové v rámci rekonstrukce malešické polikliniky Rada
2.2.2021 74 3 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2551/29, o výměře 97,0 m2, k. ú. Strašnice Rada
2.2.2021 75 3 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1572/1, o výměře 13,0 m2, k. ú. Vršovice Rada
2.2.2021 73 3 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 806/18, o výměře 1 250,0 m2, k. ú. Malešice Rada
2.2.2021 72 3 k návrhu na prodej části pozemku parc. č. 2308/4- zastavěná plocha o výměře 95 m2a část pozemku parc. č. 2308/1 - zahrada o výměře cca 804 m2 vše v k. ú. Záběhlice Rada
2.2.2021 70 3 k návrhu Dodatku č. 21 (aktualizačního) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
2.2.2021 71 3 k návrhu na uložení úkolu vedoucímu odboru bytů a nebytových prostor ve věci podepsání čestného prohlášení pronajímatele žadatelům, kteří si požádají o státní podporu v rámci VÝZVY 3 pro Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 Rada
2.2.2021 69 3 k návrhu na uzavření Dodatku č. 23 k pojistné smlouvě č. 7720784126 s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group Rada
2.2.2021 68 3 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
2.2.2021 67 3 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
2.2.2021 65 3 k návrhu na přiznání dočasných slev z nájmu bytů Rada
2.2.2021 66 3 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
2.2.2021 64 3 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 905 ze dne 3. 11. 2020 Rada
2.2.2021 63 3 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 1008 ze dne 1. 12. 2020 Rada
2.2.2021 62 3 k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 1013 ze dne 1. 12. 2020 Rada
2.2.2021 61 3 k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 1078 ze dne 15. 12. 2020 Rada
Strana 1 z 130První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10