Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7264      nové hledání >>>
Strana 4 z 146První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
21.9.2021 752 17 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o vyvěšení vlajky České obce sokolské (p. Michal Burian, Česká obec sokolská, Tyršův dům - Újezd 450/40, 118 01 Praha 1, ze dne 17. 9. 2021)
Rada
21.9.2021 751 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v podlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská II“ Rada
21.9.2021 750 17 k návrhu nové obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích - připomínkové řízení Rada
21.9.2021 749 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace na podporu aktivit v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3078) Rada
21.9.2021 747 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3077) Rada
21.9.2021 748 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR na podporu registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2091) Rada
21.9.2021 746 17 k návrhu na schválení a vyhlášení dotačního programu pro oblast podpory péče o památkově hodnotné nemovité objekty na území městské části Praha 10 na rok 2022 Rada
21.9.2021 745 17 k návrhu na uzavření smlouvy o účasti v projektu „Praha 10 bez graffiti II“ na základě přihlášky Rada
21.9.2021 744 17 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů v souvislosti s trvajícími dopady epidemie covid-19 (Program podpory E) v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2085) Rada
21.9.2021 743 17 k návrhu na přidělení 3 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7 Rada
21.9.2021 742 17 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
21.9.2021 741 17 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
21.9.2021 740 17 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
21.9.2021 738 17 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2079) Rada
21.9.2021 739 17 k návrhu na schválení realizace 9. ročníku projektu Příběhy našich sousedů - Praha 10 a Smlouvy o spolupráci pro školní rok 2021/2022 Rada
21.9.2021 737 17 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2092) Rada
21.9.2021 736 17 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 12 Rada
21.9.2021 735 17 k návrhu na vyhlášení 12. výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce Rada
21.9.2021 734 17 k informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 v programu Kanboard k srpnu 2021 Rada
21.9.2021 733 17 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“ Rada
21.9.2021 732 17 k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 622 ze dne 27. 7. 2021 k návrhu na schválení záměru přípravy poptávkového řízení na instalaci podružného měření v objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10 Rada
21.9.2021 731 17 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8033) Rada
21.9.2021 730 17 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
21.9.2021 729 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“ Rada
21.9.2021 728 17 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
21.9.2021 727 17 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu v zájmu obce Rada
21.9.2021 726 17 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
21.9.2021 725 17 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
21.9.2021 724 17 k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů Rada
21.9.2021 723 17 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 34 Rada
21.9.2021 722 17 k návrhu na vyhlášení 34. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
21.9.2021 721 17 k návrhu na schválení žádosti podnájmu v nebytovém prostoru Rada
21.9.2021 720 17 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 302 v bytovém domě č. p. 1242, ulice Nad Primaskou č. o. 38, k. ú. Strašnice, Praha 10 Rada
21.9.2021 719 17 k návrhu na schválení vyrovnání za provedené stavební úpravy v bytě č. 10, v bytovém domě č. p. 1793, ulice Černokostelecká č. o. 37, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
21.9.2021 718 17 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 101 v 1. PP, v bytovém domě č. p. 562, ulice Ruská č. o. 20, k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
21.9.2021 717 17 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby č. 2018/OMP/0189 Rada
21.9.2021 716 17 k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení stavby - Výstavba domovní čističky odpadních vod pro rodinný dům č. p. 1744, Praha 10 - Záběhlice, s vyústěním odtoku zbytkové vody do Slatinského potoka na pozemku parcelní č. 3098/1, k. ú. Michle Rada
21.9.2021 715 17 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2954 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 v k. ú. Michle Rada
21.9.2021 714 17 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výkon TDS a BOZP při provádění stavby „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“ Rada
21.9.2021 713 17 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemků parc. č. 2225/149 a parc. č. 1432/1 v k. ú. Záběhlice Rada
21.9.2021 712 17 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 742/12 v k. ú. Malešice Rada
21.9.2021 711 17 k návrhu k účasti na řádné valné hromadě společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Rada
21.9.2021 710 17 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 34023679/3 - ulice Cerhenická včetně dodatku Rada
21.9.2021 708 17 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 30336586/2 - ulice Přípotoční Rada
21.9.2021 709 17 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 30336587/2 - ulice Tolstého Rada
21.9.2021 707 17 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 30336583/2 - ulice Malinová Rada
21.9.2021 706 17 k návrhu na uzavření nové Smlouvy o dodávce vody č. 30328871/2 - Heroldovy sady Rada
21.9.2021 705 17 k návrhu na vyřazení opotřebovaného a nefunkčního DDHM a předmětů operativní evidence Rada
21.9.2021 704 17 k návrhu na schválení vyúčtování provozu zóny placeného stání na území městské části Praha 10 za rok 2020 a návrh na schválení smlouvy o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území městské části Praha 10 v roce 2020 Rada
21.9.2021 703 17 k návrhu na změnu tajemnice Komise bytové politiky (KBP) Rady MČ Praha 10 Rada
Strana 4 z 146První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10