Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7264      nové hledání >>>
Strana 10 z 146První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
1.6.2021 452 11 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 111/5 - ostatní plocha a zeleň o výměře 145 m2, v k. ú. Vršovice, Praha 10 Rada
1.6.2021 450 11 k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.6.2021 451 11 k návrhu na udělení mimořádné odměny řediteli Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
1.6.2021 449 11 ke zprávě o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ v roce 2020 a návrh Plánu zlepšování pro rok 2021 Rada
1.6.2021 448 11 k hodnotící zprávě za rok 2020 o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-2030“ Rada
1.6.2021 447 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaného herního prvku Rada
1.6.2021 446 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaného herního prvku Rada
1.6.2021 445 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků Rada
1.6.2021 444 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaného herního prvku Rada
1.6.2021 443 11 k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků Rada
1.6.2021 441 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Základní školy, Praha 10, Gutova 39/1987 Rada
1.6.2021 442 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u Základní školy, Praha 10, Jakutská 2/1210 Rada
1.6.2021 440 11 k návrhu na čerpání fondu investic u Základní školy Eden, Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Rada
1.6.2021 439 11 k návrhu na čerpání fondu investic u Základní školy, Praha 10, Břečťanová 6/2919 Rada
1.6.2021 437 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Tuchorazská 2a/472, příspěvková organizace Rada
1.6.2021 438 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace Rada
1.6.2021 436 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u Mateřské školy, Praha 10, Přetlucká 51/2252 Rada
1.6.2021 435 11 k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a kulturního domu zřízených MČ Praha 10 Rada
1.6.2021 434 11 k návrhu na jmenování členů školských rad, zástupců zřizovatele, při základních školách zřizovaných městskou částí Praha 10 pro období od 18. 7. 2021 do 17. 7. 2024 Rada
1.6.2021 433 11 k návrhu na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, U Roháčových kasáren 14/1215 Rada
1.6.2021 431 11 k návrhu na poskytnutí dotací dle výsledků soutěže „Zásobník projektů - partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2021 Rada
1.6.2021 432 11 k návrhu na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Nedvězská 27/2224 Rada
1.6.2021 430 11 k návrhu na schválení postupu realizace projektu participativního rozpočtu "Moje stopa ve škole" pro základní školy zřizované MČ Praha 10 a jednu pilotní střední školu Rada
1.6.2021 429 11 k návrhu na uzavření dohody o splátkách nad 50.000,- Kč s lhůtou splatnosti do 18 měsíců Rada
1.6.2021 427 11 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení Rada
1.6.2021 428 11 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu určitou Rada
1.6.2021 426 11 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu s YMCA Praha, IČO 265 29 122, NZDM, U seřadiště 1578/1 Rada
1.6.2021 425 11 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou Rada
1.6.2021 423 11 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
1.6.2021 424 11 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v MŠ U Roháčových kasáren Rada
1.6.2021 422 11 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů Rada
1.6.2021 421 11 k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
1.6.2021 419 11 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada
1.6.2021 420 11 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
1.6.2021 418 11 k návrhu na poskytnutí obecního bytu výměnou za stávající obecní byt v rámci dostupného bydlení MČ Praha 10, v kategorii rodina s dětmi z důvodů zdravotních Rada
1.6.2021 417 11 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
1.6.2021 416 11 k návrhu na poskytnutí náhradních obecních bytů výměnou za stávající obecní byty Rada
1.6.2021 415 11 k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení - MM Rada
1.6.2021 414 11 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
1.6.2021 413 11 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
1.6.2021 412 11 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA KANALIZACE, VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ a VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI v OBJEKTU ZŠ BŘEČŤANOVÁ“ Rada
1.6.2021 411 11 k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
1.6.2021 410 11 k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 Rada
1.6.2021 409 11 k návrhu Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022 Rada
1.6.2021 407 11 k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10 Rada
1.6.2021 408 11 k návrhu na změnu ve složení Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT-SC), Komise majetkové a nebytových prostor (KMN), Komise památkové (KPAM) a Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21) Rady MČ Praha 10 Rada
1.6.2021 406 11 k informaci o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030 v roce 2020 Rada
1.6.2021 405 11 k návrhu k projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro strategické a projektové řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2020 Rada
1.6.2021 404 11 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností GAMA PD, s. r. o. Rada
1.6.2021 403 11 k informaci o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno stipendium Rada
Strana 10 z 146První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10