Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k závěrečné zprávě k vyúčtování účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2020 - NOVÁ VÝZVA

Datum přijetí: 19.10.2021
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 817

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

závěrečnou zprávu k vyúčtování účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2020 - NOVÁ VÝZVA dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

  1. podepsat závěrečnou zprávu k vyúčtování účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2020 - NOVÁ VÝZVA dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 22. 10. 2021

 

  1. zajistit doručení závěrečné zprávy k vyúčtování účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví v roce 2020 - NOVÁ VÝZVA, podepsané dle bodu II. 1.1. tohoto usnesení, na MHMP

 

Termín: 27. 10. 2021

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ; Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         granty - fondy EU; sociální oblast

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO

Na vědomí:     Praha 10 - Majetková, a. s.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-428333/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10